Priser


Vi har en fast timetakst på kr. 1.800,00 + moms for alm. rådgivning og løsning af enkeltsager, hvor der ikke er givet tilbud.

Derudover tilbyder vi at arbejde som jeres eksterne in-house jurist for et fast månedligt beløb, der aftales alt efter omfang og behov.

Priseksempler:

  • 1 dag om ugen, hvor vi kommer hos jer og løser de opgaver, der måtte være, og hvor I derudover kan ringe til os når som helst, der måtte være behov for hurtig bistand kr. 25.000,00 + moms
  • 1 dag om måneden, hvor vi kommer hos jer og løser de opgaver, der måtte være kommet til siden sidst, og hvor vi også kan kontaktes 24-7, hvis der opstår akutte problemer kr. 8.000,00 + moms
  • Grundig gennemgang af alle virksomhedens juridiske forhold fra kr. 10.000,00 + moms

Ekstern in-house jurist

En ekstern in-house jurist kan være et rigtigt godt alternativ til enten at benytte en ekstern advokat ad hoc eller ansætte sin egen interne fuldtids jurist. Både fordi ekstern advokatbistand hurtigt kan blive dyr, og det kræver indgående kendskab til lige præcist jeres virksomhed at give den helt rigtige rådgivning.

Og fordi det for de fleste virksomheder er en stor beslutning at ansætte sin egen in-house jurist, fordi de færreste har opgaver nok til at beskæftige en fuldtids intern jurist. Og opgaverne er ofte ujævnt fordelt med lange perioder, hvor der stort set intet er at lave, og andre perioder, hvor der er rigeligt at se til. Måske endda så meget, at man alligevel er nødt til at supplere med ekstern bistand.

Som noget helt nyt tilbyder Krummedige derfor den ideelle kombi-løsning; en ekstern in-house jurist. Vi kan gøre det, fordi vi har mange års erfaring fra netop stillinger i større, internationale virksomheder i forskellige brancher og derfor ved, hvad opgaven kræver, og hvor man skal være ekstra opmærksom.

For et fast, månedligt beløb kan I få jeres egen, dedikerede jurist, der vil være til stede i virksomheden og sætte sig ind i virksomhedens juridiske forhold og stå til rådighed når som helst, der opstår spørgsmål eller er opgaver, der skal løses. Store som små. Nøjagtigt lige som en intern jurist – bare billigere og mere fleksibel, fordi I kun betaler for det, I skal bruge. Det kan være en dag om ugen, en dag om måneden, en uge om året – eller en hvilken som helst anden løsning, der passer til virksomhedens rytme og behov.

Whistle blower-ordning

Fast årligt abonnement

0 – 10 ansatte kr. 5.000,00 + moms

11 – 35 ansatte kr. 15.000,00 + moms

36 – 100 ansatte kr. 25.000,00 + moms

Over 100 ansatte kr. 45.000,00 + moms